Tjære i Sapmi

Hvis man har ”kulsvierbrillerne” på, støder man på enten kul eller tjære snart lige meget hvor man kommer. Jeg har aldrig tidligere tænkt på tjære i forbindelse med samerne, men på seneste besøg i Sapmi lærte jeg noget nyt om emnet.
Samerne kunne selv fremstille tjære, men i stor udstrækning handlede de sig til det hos svenske nybyggere. same
Fra bogen ” Samisk form og tradition” har jeg oversat følgende: ” Af rødder fra fyr kunne der brændes tjære som opbevaredes i blærere fra dyr. Tjæren smurtes på sko, køreredskaber og ski. Skiene kunne smøres med en blanding af tjære og fedt som smurtes på og varmedes foran kåteilden”.
De omtalte blærere var fra rener og geder, som var de to dyr samerne var afhængige af.
Især var tjæren vigtig som skismøring, men også for pulken (ackjan) som blev trukket efter renerne når samerne flyttede (rajd) fra vinterboplads til sommerboplads. Hvert år blev pulkene smurt med tjære for at kunne holde længe.

/fv