Trækul i lange baner.

Hofors ligger i Bergslagen, et område i Sverige hvor der ligger (har ligget) mange miner og jernforarbejdnings industrier. Den dag i dag ligger der et stort jern- og valseværk OVAKO i Hofors.

Bare 15 km. fra Hofors i retning af Dalarna ligger Kårsåbruk. I dag er Åg 1 , oversigtskortdet et frilands-museum hvor enkelte huset er revet ned, men ellers fremstår som det så ud i sine velmagtsdage. Da industrialiseringen omkr. 1900 var i fuld gang omsmeltedes “takjärnet”,  som var en klump råjern der kom fra et nærliggende sted som hed Åg, til nogle ca. 1 m. lange jernstænger “stångjärn”.  For at kunne varme Åg 3, kort_01“takjärnet” op skulle bruges ufattelige mængder trækul. Trækullet blev for en stor del fremstillet i nærheden med store ødelæggelser af skovene til følge. De store hamre som skulle forme jernklumperne blev drevet af vandkraft v.h.a. nogle enorme vandhjul.  Kårså var et samfund langt ude i skoven, og havde egen skole, butik, og arbejderboliger. Man fornemmer når man går rundt i byen, at det har været et travlt sted engang. Trækullene havde sin egen opbevaringsbygning.

Kårså 4Inden jernet kunne formes i Kårså, skulle det udsmeltes af malmen. Udsmeltningen skete i Åg som ligger yderligere ca. 15 km. længere mod nord-vest i Dalarna. Her er der som i Kårså bevaret et spændende og hyggeligt miljø,  som fortæller om den enorme aktivitet der har været her. For at kunne udsmelte jernet fra malmen skulle der anvendes trækul i

lange baner. I lagerbygningen med trækul kunne der ligge 20.000 m3 trækul !!

Malmen til Åg-bruk var kommet med smalsporsbane og pramme fra mine i Vintjärn som ligger ca. 10 km. nord for Åg. Åg -bruk var placeret et sted hvor der var vandkraftmulighed a.h.t. værktøjer af forskellig art som for eksempel hejseværk, trykluft m.m. Når malmen så var smeltet ud i klumper på ca. 100 kg var “takjärnet” klar til med tog og pramme endnu en gang at blive fragtet til næste sted – hvilket var Kårså som omtalt i begyndelsen.

Det har været et enormt arbejde at udvinde og forarbejde jernet klar til at blive sendt videre ud i den store Verden. Ufattelige mængder trækul er der blevet brugt  – trækul i lange baner.

Billederne fra Kårså og Åg er taget februar 2015.

FV.

Kårså 3 , Trækulshuset