Om os

Vi er en gruppe der har en fælles interesse for gamle håndværk, heriblandt kunsten at kunne fremstille trækul og trætjære af god kvalitet efter gamle traditioner. Vi deltager gerne i historiske markeder, hvor det er muligt at kunne fremstille enten milebrændt trækul og /eller trætjære. Desuden fremstiller vi kulsvierpandekager med tyttebærsyltetøj, som i sin tid ofte var kulsviernes eneste kost i den tid, de var i skoven for at passe deres miler.

Til en mindre trækulsmile skal bruges ca. en kubikmeter tørt løvtræ, materiale til dækning (friske grangrene, græstørv eller halm) samt jord til dækning af milen. Til en trætjæremile skal bruges egnet træ, der indeholder så john1 (1 of 1)_02meget harpiks, så vi kan uddrive trætjæren, her er rødder af fyrretræ bedst egnede og giver den bedste trætjære, også kaldet stubtjære. Her skal ligeledes bruges dækmateriale magen til trækulsmilen.

Det tager mindst et døgn at svide trækul og trætjære i den foreslåede milestørrelse og man skal påregne, at der er nogen røg på pladsen, hvor svidningen foregår. Milerne bliver overvåget konstant døgnet rundt.