Jernfremstilling

Vore trækul bliver brugt til meget mere end grilning af diverse madvarer.

I denne billedserie ser vi hvordan myremalm omdannes til værdifuldt jern efter en ældgammel metode.

Myremalmen findes blandt andre steder, også her i det jyske.

Grundvand, rigt på okker, stiger op og udfælder de jernrige forbindelser i jordlagene. Det sintrer sammen til en rødbrun skorpe, meget hård, og med forskellig tykkelse.

Det er denne skorpe der brydes og knuses til et pulver der mest ligner grus.

Det ristes for så at blive brugt i den lodret stående ovn.

Det er her vort trækul kommer ind i billedet. Almindeligt tørt træ kan ikke blæses op til de nødvendige 1200 – 1300°, som der kræves for at smelte myremalmen.

 

 

 

 

Myremalm og trækul tilføres ovnen med stor ekspertise og erfaring gennem mange timer.

Andre former for kul virker bare ikke siger vor ekspert. Kemien skal passe med stålet for at få et brugbart og kvalitetsmæssigt produkt.

Smeden hedder Jens Jørgen Olesen, og fungerer på Hjerl Hede som smed og jernmager.

 

På disse billeder arbejdes der sammen med eleverne på Faxehus Efterskole.  / JB.