Tjæremile

Brændingen fandt gennem århundreder sted for at fremstille trækul, men efterhånden fik man øjnene op for, at der ved brænding af trækul kan fremkomme et værdifuldt biprodukt, trætjære.

Den bedste trætjære fremstilles af stubbe af fyrretræ, såkaldte ”fyrreskryner”, men også birk, bøg og ask kan anvendes. Og trætjæren skal helst være fremstillet i mile – så kaldes den for ”dalbrændt”. Den fremstilles ligesom trækul ved en ”reduceret forbrænding” af træet; træet opvarmes til forkulning, og under opvarmningen uddrives tjæren og opsamles i bunden af milen, som kaldes ”dalen”.

Trætjære har forskellige navne, bl.a. finsk tjære, daltjære, stubtjære og blanktjære.

tjæremile