Sydsjællands Kulsviere på Corselitze

Corselitze er en herregård, tidligere kongsgård, på det østlige Falster.

I årets løb afholdes der forskellige typer af arrangementer på Corselitze. Ved nogle af disse      DSC_0079_01_01 deltager Sydsjællands Kulsviere. Her viser vi i praksis og med plancher vores fag og aktiviteter.

Det var netop 225 års Jubilæet, som blev afholdt i maj måned, hvor Sydsjællands Kulsviere deltog.

Første gang man hører om stedet er i 1231, hvor stedet er ejet af kronen. Det fremgår af kong Valdemars Jordebog.DSC_0047_01

Frem til 1600 er det ejet af slægten Falster, hvorefter Axel Brahe, bror til Tycho, har godset i en treårig periode.

Fra 1603 til 1766 er godset tilbage kronens regi, hvorefter det overdrages Johan F. Classen. Efter ham oprettes et fond, Det Classenske Fideikommis, som nu står som ejer.

Fondets formål er at støtte velgørende og alment nyttige formål.

Det fejrer 225 års jubilæum i 2017.

DSC_0091_02DSC_0056_02DSC_0052_01_01DSC_0076_01_01

 

JB