Kunne du også tænke dig at være med?

Vi er 11 aktive, som udgør Sydsjællands Kulsviere i øjeblikket. (Oktober 2017)
Vi fungerer uden en egentlig foreningsstruktur. Altså ingen vedtægter, intet kontingent, ingen
formand.

Vores udstyr ligger på trailere, og medbringes til de arrangementer vi deltager i. Vi mødes som udgangspunkt første mandag aften i hver måned, for at tale om vore kommende
aktiviteter. Det sker over en kop kaffe, på frivilligt skift, hos medlemmerne.
Vi forsøger at have et par arrangementer i foråret og et par i efteråret, hvor man deltager i det
omfang man har tid og lyst.

Du kan her på hjemmesiden se og læse mere om dette. Hvis du har lyst til at være med eller har spørgsmål. kan vi kontaktes på:

sydsjaellands.kulsviere (snabel a) gmail.com