Currently browsing author

kim

Kunne du også tænke dig at være med?

Vi er 11 aktive, som udgør Sydsjællands Kulsviere i øjeblikket. (Oktober 2017) Vi fungerer uden en egentlig foreningsstruktur. Altså ingen vedtægter, intet kontingent, ingen formand. Vores udstyr ligger på trailere, og medbringes til de arrangementer vi deltager i. Vi mødes som udgangspunkt første mandag aften i hver måned, for at …

Tjæremile

Brændingen fandt gennem århundreder sted for at fremstille trækul, men efterhånden fik man øjnene op for, at der ved brænding af trækul …

Kulmile

Når vi byger en optimal fungerende kulmile, kræver det god planlægning og forudseenhed af kulsvierne. Hovedmålet er at få flest mulige kvalitets …