Musik over Præstø Fjord 2022

                                         

Musik over Præstø Fjord foregår blandt andet på matriklen Smidstrupvej 69, 4733 Tappernøje.

Naboer medvirker også ved at lægge lokaliteter til i form af danselade, teltlejrplads og parkeringsarealer.

Folkemusik, sang og dans i mange former præger de 2-4 dage i begyndelsen af august hvert år – snart gennem mange år.

Andre udstillere er også med på disse festlige og fornøjelige sammenkomstdage.

Sydsjællands Kulsviere deltog  igen i 2022 . Vor udstilling af plancher blev flittigt besøgt  , ligesom vores kulsvierpandekager  var populære.

 

 

 

 

 

 

 

På hjemmesiden www.mdkopf. kan man læse meget mere om dette fornøjelige arrangement.