Træ til milen

Vintren bruges til at hente træ i skoven, her er det træ til næste mile, der er blevet skovet og nu ligger og venter på at blive kløvet.